Kowalska, Iwona. „Projektowane Zmiany W Finansowaniu Jednostek samorządu Terytorialnego - Ocena Kierunkowych założeń”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 19(68) (lipiec 1, 2018): 83–94. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1155.