Pawłowski, Maciej. „Modele Dyskryminacyjne W Ocenie Ryzyka upadłości EmitentA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 19(68) (lipiec 1, 2018): 211–222. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1145.