Milewska, Anna. „CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH JAKO PODMIOT RACJONALIZUJĄCY KOSZTY W ORGANIZACJI – SKALA I ZAKRES DZIAŁANIA W POLSCE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 20(69) (grudzień 19, 2018): 127–135. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1129.