Kowalska, Iwona, Daniel Jurewicz, i Mirosław Legutko. „Skutki Finansowe władztwa Podatkowego Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 21(70) (czerwiec 28, 2019): 118–131. Udostępniono maj 23, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1100.