Cyburt, Agnieszka, i Agnieszka Gałecka. „Rola nadwyżki Operacyjnej W Budowaniu stabilności Finansowej I potencjału Inwestycyjnego Jednostek samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, no. 23(72) (czerwiec 10, 2020): 17–32. Udostępniono kwiecień 16, 2024. https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1068.