Wiśniewska, M., i J. Grabowski. „Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw W Obliczu współczesnych Wyzwań I trendów dzięki Wykorzystaniu Technologii Blockchain”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 143-56, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.10.