Trębska, J. „Skutki Pandemii COVID-19 Z Perspektywy finansów Sektora Instytucji rządowych I samorządowych W Gospodarkach Unii Europejskiej. Analiza Na Podstawie Macierzy rachunkowości społecznej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 125-42, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.9.