Piątek, E. „Zasada Przewagi treści Nad Formą W Transakcji zgłoszenia Znaku Towarowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 111-24, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.8.