Pawlonka, T., i P. Sypniewski. „Behawioralne Anomalie Sezonowe Na giełdzie – Weryfikacja Kalendarzowego Efektu Stycznia Na GPW W Warszawie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 97-109, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.7.