Misztal, P. „Komunikacja Banku Centralnego Jako Determinanta wiarygodności I skuteczności Polityki pieniężnej Na przykładzie Europejskiego Banku Centralnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 85-96, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.6.