Misiąg, J., i W. Misiąg. „Strategia Wsparcia Rozwoju obszarów Wiejskich I Rolnictwa – założenia I Praktyka”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 61-84, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.5.