Juszczyk, S., W. Bartosiak, J. Juszczyk, R. Konieczny, i B. Palimonka. „Zakres I Skutki Finansowe Wprowadzenia MSSF 9 W Banku Komercyjnym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 47-59, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.4.