Grzelczak, M., A. Kurdyś-Kujawska, i M. Soliwoda. „Odporność W Rolnictwie – Czy występuje Chaos Teoretyczny I Metodologiczny”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 35-45, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.3.