Davydenko, N., A. Buriak, N. Wasilewska, i M. Wasilewski. „Zarządzanie Ryzykiem Rozwijania potencjału Finansowego podmiotów Gospodarczych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 21-34, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.2.