Bernardelli, M., i M. Próchniak. „Porównanie Sektora Finansowego I wyników Makroekonomicznych Na Podstawie Analizy punktów Zwrotnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 29(78), październik 2023, s. 5-19, doi:10.22630/PEFIM.2023.29.78.1.