Szydłowski, C. „Ocena udziału wpływów Z Podatku Od nieruchomości W Dochodach budżetowych Wybranych Miast Polski W Latach 2018-2021”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 28(77), grudzień 2022, s. 141-6, doi:10.22630/PEFIM.2022.28.77.21.