Gałecka, A., i M. Ganc. „Stabilność Finansowa Gmin Wiejskich województwa Lubelskiego W Latach 2016-2020”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76), czerwiec 2022, s. 18-29, doi:10.22630/PEFIM.2022.27.76.2.