Krasowicz, S. „Regionalne zróżnicowanie Polskiego Rolnictwa a możliwości wdrażania Polityk wspólnotowych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 21-31, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.2.