Kutkowska, B. „Regionalne zróżnicowanie Wykorzystania instrumentów Wsparcia Rolnictwa I obszarów Wiejskich Z uwzględnieniem Ich zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 33-46, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.3.