Stanny, M. „Zróżnicowanie Poziomu Rozwoju obszarów Wiejskich W Polsce a Problem Realizacji Polityki spójności”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 47-56, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.4.