Rowiński, J. „Program Rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013 («PROW-2013»)”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 57-72, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.5.