Pavlíková, G. „Polityka Regionalna a rozwój Wsi W Republice Czeskiej W kontekście Integracji Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 73-87, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.6.