Satoła, Łukasz, i J. Żmija. „Wykorzystanie instrumentów Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Jednostkach samorządu Terytorialnego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 91-101, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.7.