Heller, J. „Inwestycje Jako Instrument Polityki Regionalnej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 103-18, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.8.