Kałuża, H. „Obszary Problemowe W Polityce Regionalnej UE – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 119-28, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.9.