Drabik, E. „Kumulacja Ryzyka Na Rynkach Finansowych Jako zagrożenie równowagi Rynkowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 145-60, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.11.