Pałasz, L. „Polityka Regionalna Unii Europejskiej Szansą Polskich regionów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 11-19, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.1.