Gierczycka, J. „Rola Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Rozwoju Górnego Śląska”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 173-85, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.13.