Pondel, H. „Zintegrowany Pogram Operacyjny Rozwoju Regionalnego Jako Instrument Polityki Regionalnej Na przykładzie województwa Wielkopolskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 187-9, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.14.