Walenia, A. „Wybrane Czynniki warunkujące wdrażanie Polityki spójności Unii Europejskiej W Regionie Podkarpacia”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 199-12, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.15.