Cebulak, J. „Znaczenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego We wdrażaniu Polityki Regionalnej Podkarpacia W Procesie Integracji Europejskiej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 213-25, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.16.