Sołoma, A. „Banki W Roli multiplikatorów Rozwoju najuboższych regionów Unii Europejskiej. Niektóre Konstatacje Z Badań W Regionie warmińsko-Mazurskim”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 227-38, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.17.