Standar, A. „Pozyskiwanie I Zastosowanie środków Finansowych Polityki Regionalnej Unii Europejskiej W Gminach Wiejskich województwa Wielkopolskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 239-48, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.18.