Adamowicz, M., i A. Smarzewska. „Model Oraz Mierniki trwałego I zrównoważonego Rozwoju obszarów Wiejskich W ujęciu Lokalnym”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 251-69, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.19.