Grad, B. „Kształtowanie konkurencyjności Regionu – Nowego Atrybutu Przestrzeni Gospodarczej Unii Europejskiej W świetle Uwarunkowań Polityki Innowacyjnej Perspektywy Finansowej UE Dla Polski Na Lata 2007 2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 271-82, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.20.