Wojewódzka, A. „Zróżnicowanie Wsparcia Unijnego I Jego Znaczenie W Rozwoju Lokalnym Na przykładzie Wybranych Gmin województwa Mazowieckiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 283-91, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.21.