Góralski, P., i M. Lazarek. „Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 307-15, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.23.