Kołyska, J. „Wsparcie zrównoważonego Rozwoju Wsi I Rolnictwa środkami Z Funduszy Strukturalnych W Latach 2004-2008”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 1(50), czerwiec 2009, s. 161-70, doi:10.22630/PEFIM.2009.1.50.12.