Dewalska-Opitek, A. „Model Kreowania Zintegrowanego Wizerunku przedsiębiorstwa”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52), maj 2010, s. 219-2, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1586.