Kierepka, M. „Unijne Wsparcie konkurencyjności Gospodarki Rolno-żywnościowej W województwie Lubelskim W Latach 2002-2006”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52), maj 2010, s. 151-9, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1580.