Grębowiec, M. „Reklamy Kontrowersyjne I Ich wpływ Na Podejmowanie Decyzji Nabywczych Przez konsumentów”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52), maj 2010, s. 444-55, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1566.