Dłubakowska-Puzio, E., A. Łowkiewicz, i D. Olejniczak. „Wykorzystanie możliwości Marketingu Personalnego W Procesie motywowaniapracowników”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 3(52), maj 2010, s. 399-11, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1562.