Drejerska, N. „Dochody I Wydatki Publiczne Jako Elementy Polityki Rozwoju Regionalnego W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 27-34, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1546.