Rakowska, J., i A. Wojewódzka. „Strategie Rozwoju powiatów Oraz Fundusze Strukturalne UE Jako Instrumenty Kreowania ładu Przestrzennego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 35-41, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1545.