Pomianek, I. „Polityka Finansowa Wybranych Gmin województwa warmińsko-Mazurskiego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 42-49, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1544.