Wróblewska, E. „Inwestycje Lokalne Jako Instrument Rozwoju społeczno-Gospodarczego, Na przykładzie Gminy Ryki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 65-75, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1542.