Podstawka, M., i E. Rudowicz. „Wykorzystanie Wybranych podatków Lokalnych W Kreowaniu Polityki Fiskalnej Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 79-87, doi:10.22630/PEFIM.2013.4.53.47.