Sarnowski, J. „Uwarunkowania Reformy finansów Publicznych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 88-99, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1540.