Waściński, T., i G. Wójcik. „Publiczny System Finansowy W Gospodarce Rynkowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 100-9, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1539.