Kowalska, I. „Rola Prezydencji Polski W UE W Zakresie Edukacji”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 4(53), grudzień 2010, s. 110-8, https://pefim.sggw.edu.pl/article/view/1538.